Menü

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Aydınlar Madencilik İnş. Tar. Ürn. Hayv. San. Tic. LTD. ŞTİ. olarak 02.02.2015 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alarak Organik Ve İnorganik Atıkların Geri Kazanım faaliyetine başlamıştır. Bir yıllık geçici faaliyet sonrasında 02.02.2016 tarihinde 1138 belge numarasıyla 5 yıl geçerli Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı alarak faaliyetinde devam etmektedir.
 

Organik içerikli sanayi ve endüstriyel atıklarını; (tarım, bahçıvanlık, su ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılıktan kaynaklanan atıklar, meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar, alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar) tesise kabul ederek tarım bakanlığından 8427 tescil numarasıyla belgeli bitkisel menşeli katık organik gübre yaparak doğaya geri kazandırıyoruz.
 

İnorganik içerikli sanayi ve endüstriyel atıklarını; (demir ve çelik endüstrisinden kaynaklanan atıklar, gümüş, altın ve platin ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıklar, demir dışı ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıklar, demir döküm işleminden kaynaklanan atıklar, demir dışı döküm atıkları, metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlemlerinden kaynaklanan atıklar, demir döküm işleminden kaynaklanan atıklar, demir dışı döküm atıkları, çimento, kireç ve alçı ve bunlardan yapılan ürünlerin üretim atıkları, beton, tuğla, kiremit ve seramik ürünler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemelerinin üretiminden kaynaklan atık) tesise kabul ederek parke taşı ve ağırlık malzemesi betonu yapımında kullanılmak üzere TS 2717 EN13139 standart kapsamında kum yaparak doğaya geri kazandırıyoruz.
 

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Kodları

 • Biyobozunur Atık İşleme – Kompost (R3)

 • 020103 Bitki dokusu atıkları (1)(8)

 • 020107 Ormancılık atıkları (1)(8)

 • 020304 Tüketime yada işlenmeye uygun olmayan maddeler (1)(8)

 • 020601 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

 • 020701 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

 • 020702 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

 • 020704 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

 • 030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)(8)

 • 030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)(8)
   

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (R12,R5)

 • 020101 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

 • 020201 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

 • 020204 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 020305 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

 • 020403 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 020502 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 020705 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 030311 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 • 040107 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

 • 040220 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 050110 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 060503 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070212 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070312 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070412 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070512 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070612 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 070712 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 100121 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 100201 Cüruf işleme atıkları

 • 100202 İşlenmemiş cüruf

 • 100210 Haddehane tufalı

 • 100215 Diğer çamurlar ve filtre kekleri

 • 100701 Birincil ve ikincil üretim cürufları

 • 100702 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 • 100804 Partiküller ve toz

 • 100809 Diğer cüruflar

 • 100903 Ocak cürufları

 • 100906 10 09 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 • 100908 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

 • 101003 Ocak cürufları

 • 101006 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 • 101008 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

 • 101301 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

 • 101304 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

 • 101314 Atık beton ve beton çamurları

 • 190206 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları

 • 190805 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)

 • 190812 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)

 • 190814 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

 • 190902 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar

 • 190903 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar

 • 190906 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

 • 191106 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 • 191212 19 12 11 dışındaki atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar(karışık malzemeler dahil)

 • 191304 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

 • 191306 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

 • 200304 Fosseptik çamurları(8)

Çevre İzin ve Lisans Belgesi cevre_izin-1 belge1 cevre2